Henrich TEICHER

Bakalářská práce

Využití event marketingu pro zlepšení konkurenčního postavení společnosti Sestav stavebniny, s. r. o.

Using event marketing to improve competitive ability of Sestav stavebniny, limited company
Anotace:
Hlavním cílem práce je návrh event marketingové akce, pomocí které bude společnost schopna zlepšit své konkurenční postavení na trhu. V teoretické části je definován pojem event marketing, popsané hlavní zásady realizace eventu a zážitky, které jsou podstatou úspěšné event marketingové akce. V praktické části je pak navržen konkrétní event pro společnost Sestav, která má v úmyslu zlepšit vztahy se …více
Abstract:
Main goal of this bachelor thesis is to project event marketing action that could company use to improve its competitive ability. Theoretical part defines event marketing, main rules of creating events and experiences which are essential to create a successful event. Practical part includes a project of real event for Sestav company. The event is supposed to improve business relations with best clients …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2011
Identifikátor: 16966

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radoslav Štefánek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TEICHER, Henrich. Využití event marketingu pro zlepšení konkurenčního postavení společnosti Sestav stavebniny, s. r. o.. Zlín, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 05. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe