Mgr. Dominika Vamberská

Diplomová práce

Otevřená data ve veřejné správě

Open Data in Public Administration
Anotace:
Diplomová práce rozebírá otevřená data v oblasti veřejné správy jako celku a způsob, jakým jsou řešena na úrovni krajské a obecní. Obecná část vysvětluje souvislosti týkající se otevřených dat, jejich nároky, původ i přístup České republiky v tomto ohledu. Následuje analýza současné právní úpravy otevřených dat a změn, které nastanou v prostředí českého právního řádu. V poslední části práce jsou řešena …více
Abstract:
This thesis analyzes open data in the domain of public administration as a whole and in what way it is handled on the level of regions and towns. The general part explains the context of open data, its demands, origin, and the approach of the Czech Republic in this regard. An analysis of the current legislation of open data follows, including the changes which will take place in the environment of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 10. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 1. 2018
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Mgr. František Kasl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta