Iva Preclíková

Bakalářská práce

Problematika dotační politiky a postihy za porušení rozpočtové kázně

Problems of policy of subsidies and right of recovery
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku čerpání dotací a postihy za porušení rozpočtové kázně. Příjem dotace je podmíněn dodržováním příslušných zákonů či zásad, stanovených podmínek nebo jiných závazných ukazatelů. Bakalářská práce charakterizuje úskalí při realizacích dotovaných akcí či projektů, upozorňuje na nejčastější chybování při čerpání dotací a tyto přibližuje praktickými příklady. Cílem …více
Abstract:
This bachelor work is focused on problems of drawing subsidies and right of recovery to breach of budgetary discipline. Intake of subsidies is conditioned by observance of corresponding laws or principles, fixed conditions or other obligatory indicators. The bachelor work characterizes difficulties in realizing the subsidized campaigns or projects, it warns of the most frequent mistakes in drawing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. Ing. Jan Pavel, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Preclíková, Iva. Problematika dotační politiky a postihy za porušení rozpočtové kázně. Pardubice, 2008. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice

Fakulta ekonomicko-správní

Bakalářský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa: Veřejná ekonomika