Eva Haluzová

Bakalářská práce

Možnosti stravování formou "raw food"

The possibilities of the eating in the form of „Raw food“
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na filozofii "raw food", jaké potraviny se mohou konzumovat a jakou technologií je lze zpracovávat. Také jak se Česká republika staví k "raw food", zda Češi znají "raw food" a jestli je o restaurace nabízející "raw food" zájem. Pro příznivce "raw food" je tento směr stravování životní styl, kterým bojují proti porážení zvířat a zároveň podporují zdraví člověka. Potraviny …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the philosophy of raw food. Which food can be consumed and how can it be processed. The Czech Republic´s approach to raw food, if Czechs know raw food and are interested in restaurants that offer it. For fans of raw food eating raw is a lifestyle, fighting against slaughtering of animals and supports human health. Foods are of vegetable origin, heat treated not more …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Radka Daňková, Ph.D.
  • Oponent: Magdalena Krejčíková, externi

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie a technologie potravin / Technologie potravin

Práce na příbuzné téma