Bc. Nikola Žižlavská

Diplomová práce

Vliv doprovodné dřevinné vegetace na teplotu povrchu cyklotras

The influence of accompanying woody vegetation on the temperature of surface of cycle paths
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou vlivu doprovodné dřevinné vegetace na teplotu povrchu cyklotras, kdy cílem práce je vybrat vhodné úseky cyklotras na ŠLP ML Křtiny, provést měření povrchu pomocí bezkontaktního teploměru a vytvořit mapové výstupy včetně teplotní mapy, digitálního modelu povrchu a teplotních grafů. Z výsledků analyzovaných pomocí rozdílných typů grafů a interpretovaných v komentářích …více
Abstract:
The diploma thesis consists of examining the effects of accompanying woody vegetation which influence the temperature of the surface of cycle paths at ŠLP ML Křtiny, in measurements of the temperature of the surfaces using a contactless thermometer and in creating map outputs including temperature maps, digital surface model and graphs of the temperature. From the results analyzed in many different …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Tomáš Mikita, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Lesnická a dřevařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Krajinné inženýrství / Krajinné inženýrství