Martina Šlapáková

Bakalářská práce

Význam glutathionu v hormonální regulaci odpovědi na stres u Arabidopsis thaliana

The role of glutathione in the hormonal regulation of stress response in Arabidopsis thaliana
Anotace:
Tripeptid glutathion má význam v odpovědi rostlin na řadu stresových faktorů. Současné poznatky ukazují, že obsah glutathionu je modulovaný cytokininy a glutathion je proto jedním z možných faktorů, který se podílí na toleranci stresu u rostlin se změnou percepce a/nebo obsahu cytokininů. Pro sledování biologické relevance úzkého spojení cytokininů a glutathionu bylo využito modelové xenobiotikum 1 …více
Abstract:
Tripeptide glutathione plays a key role in combating stresses such as heavy metal or xenobi-otic exposure. Recent studies have shown that glutathione content is negatively modulated by cytokinin. Thus, glutathione may be intimately involved in enhanced stress tolerance displayed in cytokinin-deficient plants. To probe the physiological relevance of the crosstalk between cytokinin and glutathione, a …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jaroslav Pavlů

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie

Práce na příbuzné téma