Bc. Michaela Červienková

Bakalářská práce

Žlčové kyseliny - ich stanovenie a význam v klinickej praxi

Clinical significance of bile acids and their determination
Abstract:
In the theoretical part, the bachelor thesis deals with bile acids, their determination and significance in clinical practice, focusing on intrahepatic cholestasis of pregnancy (ICP). In the practical part, the thesis deals with the enzyme cycling method of bile acids measurement from Dialab and with verification of analytical parameters of the method such as repeatability or reproducibility. The thesis …více
Abstract:
Bakalárska práca sa v teoretickej časti zaoberá žlčovými kyselinami ich stanovením a významom v klinickej praxi so zameraním na intrahepatálnu cholestázu tehotných (ICP). V praktickej časti sa práca venuje metóde stanovenia žlčových kyselín cyklickou enzymatickou metódou od firmy Dialab a overením analytických parametrov metódy ako je opakovateľnosť či medziľahlá precíznosť. Práca je zameraná najmä …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Miroslava Beňovská, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Ingrid Wilhelmová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant

Práce na příbuzné téma