Mgr. Martin Krejčí

Bakalářská práce

Možnosti bezpilotních systémů mapování pro účely kartografie

Unmanned aerial mapping systems for cartograhy
Anotace:
V této bakalářské práci jsou prozkoumány možnosti bezpilotních systémů v kartografii. První část práce popisuje historii, kategorizaci a vlastnosti těchto systémů. Taktéž jsou uvedeny výhody a nevýhody při jejich používání. Využití v praxi je prezentováno v podobě konkrétních příkladů, a to jak z oboru fyzické tak i humánní geografie. Druhá část práce se zabývá samotným procesem získání dat pomocí …více
Abstract:
This thesis is focused on inspecting options for unmanned aerial mapping systems for cartography. The first part of the work describes history, categorization and attributes of these systems. There are also stated advantages and disadvanteges. The practical usage is presented with specific examples in physical and human geography. The second part deals with the procedure of collecting data with an …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Zdeněk Stachoň, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Jan Russnák

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta