Zuzana RŮČKOVÁ

Bakalářská práce

Rozvod rodičů a jeho dopad na partnerské vztahy dětí

Parental divorce and the impact of divorce on the relationships of children
Anotace:
Bakalářská práce byla zaměřena na rozvody rodičů a jeho dopady na partnerské vztahy dětí. Cílem práce bylo zjistit, zda může rozvod rodičů a chybějící model úspěšného partnerského chování ovlivnit děti v jejich schopnostech navazovat a udržovat vlastní partnerské vztahy. Bakalářská práce byla rozdělena na část teoretickou a praktickou. První kapitola praktické části se zabývala definicí pojmu rodina …více
Abstract:
The bachelor thesis was focused on the divorces of parents and their impacts on relationship with their children. The aim of the work was to find out whether the divorce and the lack of a successful partner behavior model, can influence children in their ability to establish and maintain their own partnerships. The bachelor thesis was divided into a theoretical and a practical part. The first chapter …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 4. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 5. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Sekera, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RŮČKOVÁ, Zuzana. Rozvod rodičů a jeho dopad na partnerské vztahy dětí. Ostrava, 2019. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika