Theses 

Rozvaha a její vypovídací schopnost – Veronika Tyšerová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažerská ekonomika

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Veronika Tyšerová

Bakalářská práce

Rozvaha a její vypovídací schopnost

Balance sheet and its explicitness

Anotace: Tato práce se v teoretické části zabývá historií účetnictví a jeho vývojem na území České republiky. Zaměřuje se také na zákony a vyhlášky, které jej upravují, a na vymezení uživatelů účetních výkazů. Uvedeny jsou i obecně užívané účetní zásady, které jsou souborem základních principů pro vedení a používání účetnictví. Podstatnou součástí je rovněž vysvětlení významu účetních výkazů a jejich analýzy pro potřeby řízení společnosti.Praktická část bakalářské práce se již věnuje konkrétnímu případu, a to firmě Jaroslav Štěpánek. Na základě popisu jednotlivých položek rozvahy a jejich hodnot je proveden výpočet základních ukazatelů finanční analýzy a z něj vyplývající nastínění finanční situace firmy.

Abstract: This work is in the theoretical part deals with the history of accounting and its development in the Czech Republic. It also focuses on laws and regulations that govern it, and to define the users of financial statements. Included are generally used accounting principles, which are a set of basic principles for the management and use of accounting. A substantial part is an explanation of the significance of financial statements and analyzes necessary for the management of the company.The practical part of my work has been devoted to a particular case, and that the company Jaroslav Stepanek. Based on the description of the individual balance sheet items and their values is a calculation of basic indicators of financial analysis and the resulting outline the company's financial situation.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Vavřincová
  • Oponent: Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
https://is.vspp.cz/zp/327/posudek/vedouci Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/327/posudek/oponent/323 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
https://is.vspp.cz/zp/327 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 6. 2019 10:25, 26. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz