Veronika Tyšerová

Bakalářská práce

Rozvaha a její vypovídací schopnost

Balance sheet and its explicitness
Anotace:
Tato práce se v teoretické části zabývá historií účetnictví a jeho vývojem na území České republiky. Zaměřuje se také na zákony a vyhlášky, které jej upravují, a na vymezení uživatelů účetních výkazů. Uvedeny jsou i obecně užívané účetní zásady, které jsou souborem základních principů pro vedení a používání účetnictví. Podstatnou součástí je rovněž vysvětlení významu účetních výkazů a jejich analýzy …více
Abstract:
This work is in the theoretical part deals with the history of accounting and its development in the Czech Republic. It also focuses on laws and regulations that govern it, and to define the users of financial statements. Included are generally used accounting principles, which are a set of basic principles for the management and use of accounting. A substantial part is an explanation of the significance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2016
  • Vedoucí: Ing. Blanka Vavřincová
  • Oponent: Pavlína Hejduková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným zaměstnancům ze všech zapojených škol
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola podnikání a práva, Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Vysoká škola podnikání a práva

Vysoká škola podnikání a práva, a.s.

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Manažerská ekonomika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.