Bc. Michal PROCHÁZKA

Bachelor's thesis

Měření elelktrické vodivosti a relativní permitivity užitím trojuhelníkového signálu

Measurement of the electrical conductivity and relative permittivity by Triangular Waveform Voltage
Abstract:
Měření vodivosti a relativní permitivity trojúhelníkovým signálem napětí s malou frekvencí. Tato bakalářská práce je věnována především analýze a zopakování měření, které provedli Jianping Wu and J P W Stark. Teoretická část práce obsahuje především informace uveřejněné výše zmíněnými. Praktická část je tvořena poznatky, které byly učiněny při rozboru metody měření a reprodukování měření samotného …more
Abstract:
Low-cost experimental method of measuring the electrical conductivity and relative permittivity at low frequencies. Theoretical part of dissertation contains mainly measurements results and other information from Jianping Wu and J P W Stark. Practical part is based on piece of knowledge, which comes from analysis and repetition of this measurement. Conclusion forms most important information and design …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 6. 2006
Identifier: 3351

Thesis defence

  • Date of defence: 29. 6. 2006
  • Supervisor: doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

PROCHÁZKA, Michal. Měření elelktrické vodivosti a relativní permitivity užitím trojuhelníkového signálu. Zlín, 2006. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované informatiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Applied Informatics

Bachelor programme / field:
Engineering Informatics / Information Technologies

Theses on a related topic