Bc. Jan Schauer

Master's thesis

Posouzení vlivu organizační změny na motivaci a výkon pracovníků

Assessment of the impact of organizational changes on the motivation and performance of employees
Abstract:
Tato magisterská diplomová práce se zabývá činnostmi manažerské práce ve smyslu vedení lidí a personální práce s podřízenými, posouzením vlivu velikosti rozpětí řízení a zvolené organizační struktuře na kvalitě vedení podřízených pracovníků. Práce zkoumá, jestli má osobní styk manažera s podřízeným vliv na kvalitu prováděné pracovní činnosti, upozorňuje na důležitost provádění objektivního a pravidelného …more
Abstract:
This thesis deals with the activities of managerial work in terms of leadership and personnel work with subordinates, the performance assessment of the size range of management and organizational structure chosen for the quality management of subordinates. The thesis examines whether the personal contact manager with a subordinate affect the quality of work performed, highlights the importance of conducting …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 5. 2014

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 6. 2014
  • Supervisor: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.
  • Reader: Mgr. Martin Žižlavský, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Master programme / field:
Social Policy and Social Work / Public Policy and Human Resources