Ing. Kateřina Hanzlíková

Master's thesis

Marketingová analýza produktového portfolia IT firmy

Marketing analysis of the product's portfolio in IT company
Anotácia:
Toto téma diplomové práce jsem zvolila, neboť IT obor patří aktuálně k nejvíce rozvinutým trhům. Mnoho firem ale nabízí na tomto trhu produkty, o kterých nemají přehled a rovněž o jejich postavení ve svém vlastním portfoliu. Cílem mé diplomové práce je na příkladu IT firmy prokázat, zda firmy nabízejí takové produkty, aby dokázaly konkurovat na IT trhu a zda umí vytvořit odpovídající portfolio svých …viac
Abstract:
The subject matter of this dissertation has been chosen because IT section is part of the most developed markets. But there are many companies in this market area that offer products without awareness of them and also without information about the products´ position in their own portfolio. The dissertation goal is to demonstrate on the example of IT company whether IT companies offer such products …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2009
  • Vedúci: doc. Ing. Milan Kašík, CSc.
  • Oponent: Ing. Naděžda Petrů, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / odbor:
Economics and Management / Business Management and Corporate Finance