Theses 

Vliv pedagogické komunikace na motivaci žáků ZŠ ve výchovně vzdělávacím procesu – Bc. Ladislav Chloupek

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Ladislav Chloupek

Bakalářská práce

Vliv pedagogické komunikace na motivaci žáků ZŠ ve výchovně vzdělávacím procesu

The influence of teacher communication on the motivation of elementary school students in the educational process

Anotace: Bakalářská práce se zabývá vlivem pedagogické komunikace na motivaci žáků základní školy ve výchovně vzdělávacím procesu. Teoretická část se skládá ze dvou kapitol. První kapitola se věnuje pedagogické komunikaci, samotnému vymezení pojmu, částmi komunikace a kompetencemi pedagoga. Druhá kapitola je věnována motivaci, vymezení pojmu, druhům motivace a motivačními dopady interakce mezi žákem a učitelem. Praktická část je věnována výzkumnému šetření, které bylo provedeno v osmé třídě základní školy. Výzkumné šetření bylo kvalitativního charakteru a výsledky byly zaznamenány do tabulek. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjištění vlivu pedagogické komunikace na motivaci žáků základní školy ve výchovně vzdělávacím procesu.

Abstract: This thesis examines the influence of educational communication on motivation elementary school students in the educational process. The theoretical part consists of two parts. The first chapter is devoted to teaching communication the very definition of the term, frequent communication and pedagogical competences.The second chapter is devoted to motivation, definition, types of motivation and motivational effects of interaction between student and teacher. The practical part is devoted to research, which was carried out in the eighth grade school. The research was qualitative in nature and the results were recorded in the tables. The main objective of the research was to determine the impact of educational communication to motivate elementary school students in the educational educational process.

Klíčová slova: Pedagogická komunikace, verbální komunikace, neverbální komunikace, komunikační kompetence, motivace, interakce mezi učitelem a žákem, Teaching communication, verbal communication, nonverbal communication, communication skills, motivation, interaction between teacher and student

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2014
  • Vedoucí: PaedDr. Jan Šťáva, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 25. 3. 2019 13:13, 13. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz