Bc. Monika Šplíchalová

Diplomová práce

Senior a prevence onkologických onemocnění

Senior adult prevention of oncology diseases
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na prevenci onkologických onemocnění u soběstačných seniorů žijících ve vlastním prostředí. Zjišťuje, zda senioři pravidelně absolvují preventivní prohlídky u lékařů a dodržují zásady zdravého životního stylu. V teoretické části je pojednáno o zhoubných nádorech ve stáří, o možnostech jejich prevence, preventivních prohlídkách, screeningových programech v naší republice …více
Abstract:
My thesis is focused on the prevention of oncology diseases for senior adults who can take care of themselves and live in their own background. I have tried to find out whether the seniors go for regular check ups and keep the healthy lifestyle. In the first part I inform about malignant tumors in senior age, prevention possibilities, preventive medical examinations, screening programmes in the Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Hana Pinkavová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta

Masarykova univerzita

Lékařská fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii