Theses 

Integrace Ukrajinců v České republice – Bc. Zhanna Baturko

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Masaryk University

Faculty of Education

Bachelor programme / field:
Specialization in Education / Lower Secondary School Teacher Training in Civics

Bc. Zhanna Baturko

Bachelor's thesis

Integrace Ukrajinců v České republice

Integration of Ukrainians in the Czech Republic

Abstract: Bakalářská práce se zabývá s největší žijící komunitou v České republice, Ukrajinci. Terénní průzkum byl zaměřen na město Brno, kde v období 6ti měsíců byly zhotoveny dotazníky s Ukrajinskými lidmi. V práci jsem se snažila zahrnout všechny důležité témata, které se zabývají problematikou Ukrajinců v České republice. Po zhotovení kapitol, jsem studovala národní fakta a historii Ukrajinců. Také jsem se zaměřila na historii migrace, motivace, způsoby migrace a její cíle. Má koncentrace byla také zaměřena na každodenní život, bydlení, volný čas, práci nebo zvyky a náboženství.

Abstract: Bachelor thesis deals with the largest living community in the Czech Republic, the Ukrainians. Terrein survey was focused on city Brno, where in period of 6 moths were made questionnaires with Ukrainian people. In work, I tried to use all important topics, which deals with problems of Ukraininan people in the Czech Republic. After chapters made, I spent time with studies of their national facts and history of their state. Also I focused on history of migration into the Czech Republic, the motivations, way of migrations and the goal of it. My concetration was also focused on everyday life, way of accomodation, leisure time, job or habits and religion.

Keywords: Ukrajinci, Ukrajina, imigrant, integrace, emigrace

Language used: Czech

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 2. 2013
  • Supervisor: Mgr. Zdeněk Hons
  • Reader: PhDr. Radovan Rybář, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Složka Reference to the local database directory of the institution
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Other references 


Go to top | Current date and time: 21/4/2019 14:37, Week 16 (even)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz