Bc. Roman Julínek

Diplomová práce

Specifický nábor zaměstnanců

Specific recruitment process
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Specifický nábor zaměstnanců“ jsou metody získávání pracovníky ve zvoleném podniku. Cílem práce je pro tento podnik vytvořit návrh postupu pro získávání zaměstnanců od konkurence. Práce obsahuje teoretickou část psanou na základě odborné literatury rozdělenou do tři kapitol. Metodologická část popisující postup výzkumu obsahuje výzkumné otázky a další okolnosti výzkumu. Odpovědi …více
Abstract:
The subject of the diploma thesis „Specific recruitment of employees“ are methods of recruiting employees in the selected company. The goal of thesis is to create for this company a process proposal for acquiring employees from competitors to its team. The thesis contains a theoreti-cal part written based on professional literature divided into three chapters. A methodological part describing the research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 7. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 9. 2020
  • Vedoucí: Ing. Ladislava Kuchynková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. et Mgr. Tomáš Ondráček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta