Miroslav Bereš

Diplomová práce

Certifikácia nástroja Service Desk

Certifikace nástroje Service Desk
Anotace:
Diplomová práce se věnuje problematice certifikace softwarových nástrojů service desk. První část práce obsahuje teoretická východiska service desku a certifikace service desk nástroje. Dále jsou v práci uvedeny přístupy k certifikaci tohoto nástroje. V této části jsou popsány 4 certifikační autority, které se zabývají posuzováním shody service desk nástroje vůči normě ITIL. V metodické části práce …více
Abstract:
Master thesis is focused on topic certification of software tool- service desk. First part of the thesis contains explanations of terms service desk and certification from service desk point of view. Next the thesis introduces current state of different certification approaches for service desk tools. This part contains description of 4 certification authorities which focuses on service desk tool assessment …více
Abstract:
Diplomová práca sa venuje problematike certifikovania softwarových nástrojov service desk. Prvá časť práce obsahuje teoretické východiská service desku a certifikácie service desk nástroja. Ďalej sú v práci uvedené prístupy k certifikácii tohto nástroja. V tejto časti sú popísane 4 certifikačné autority, ktoré sa zaoberajú posudzovaním zhody service desk nástroja voči norme ITIL. V metodickej časti …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2018
  • Vedoucí: Libor Gála
  • Oponent: Jana Fortinová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/72507

Vysoká škola ekonomická v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.