Bc. Barbora Vysloužilová

Diplomová práce

Povodně na Olomoucku v gymnaziálním geografickém vzdělávání

The Great Olomouc-area floods in secondary geographical education
Anotace:
Předkládaná diplomová práce se zabývá zařazením tématu povodní na Olomoucku do gymnaziálního geografického vzdělávání. Hlavním cílem bylo vypracování návrhů využití tématu do výuky, následné praktické ověření a vyhodnocení získaných poznatků. Teoretická část přináší pohled na povodně jako přirozený jev v krajině údolní nivy, dále popis událostí v červenci 1997 a na jaře 2006, kdy region postihly povodně …více
Abstract:
The presented diploma thesis deals with incorporation of the topic of flooding in the Olomouc region into grammar school curriculum. Its main objective is to elaborate proposals on how to introduce this topic into lessons, followed by verification in practice and analysis of gathered results. The theoretical part of the thesis introduces flooding as a natural phenomenon occurring in alluvial plains …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. RNDr. Alois Hynek, CSc.
  • Oponent: RNDr. Vladimír Herber, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta