Bc. Marcel Sarvaš

Diplomová práce

Riadenie rizík v poisťovniach

Risk Management in Insurance Companies
Abstract:
The thesis discusses the issue of risk management in the insurance industry. It defines terms such as risk, types of risk and its measuring. Subsequently, the thesis discusses the term of risk management. Specific attention is paid to individual management options for measuring and reducing individual risk types. The main content of the thesis is dedicated to analyzing the concept of solvency and monitoring …více
Abstract:
Diplomová práce pojednává o problematice řízení rizik v pojišťovnictví. Vymezuje pojmy jako riziko, jeho dělení a měření. Následně je v práci zpracován pojem risk management. Konkrétně je pozornost věnována jednotlivým možnostem řízení, měření a snižování jednotlivých druhů rizik. Hlavním obsahem práce je analyzování pojmu solventnosti a sledování vývoje programu Solvency II. Součástí práce je rozbor …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Karina Benetti, PhD.
  • Oponent: doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Finance