Bc. Jaroslav Mira

Diplomová práce

Geografické informační systémy a otevřená data

Geographic Information Systems and Open Data
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na současnou právní úpravu týkající se otevřených dat u vybraných geografických informačních systémů v České republice. První kapitola se zabývá historickým vývojem těchto systémů ve světe a v resortu zeměměřictví a katastru. V dalších kapitolách se zabývá oblastí otevřených dat u geografických informačních systémů a legislativním rámcem otevřeností geodat. Poslední tři …více
Abstract:
The diploma thesis is focused on the current legislation concerning open data in selected geographic information systems in the Czech Republic. The first chapter deals with the historical development of these systems worldwide in the land surveying area and cadastre. The following chapters handle the matter of open data for geographic information systems and the legislative framework for geodata openness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2019
  • Vedoucí: JUDr. Matěj Myška, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. MgA. Jakub Míšek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta