Barbora Nováčková

Diplomová práce

Trainee programy pro manažerské a technické pozice: Analýza programů v ČR a případová studie z vybrané organizace

Trainee programs for managerial and technical positions: Analysis of specific programs, and case studies of selected organizations
Anotace:
Diplomová práce zpracovává téma trainee programů v České republice a zaměřuje se na případovou studii z vybrané organizace, kterou je společnost FARMTEC a.s. Cílem práce je poskytnout přehled o trainee programech v České republice a zhodnotit nově zavedený trainee program ve společnosti FARMTEC a. s. Rešerše vymezuje pojmy a personální činnosti, které s trainee programy souvisí. Vlastní práce má dvě …více
Abstract:
This thesis deals with the topic of trainee programs in the Czech Republic and focuses on a case study of selected organization, which is FARMTEC a.s. The aim of the work is to provide an overview of trainee programs in the Czech Republic and to evaluate the newly introduced trainee program in FARMTEC a. s. The first part defines the concepts and personnel activities associated with trainee programs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2017
  • Vedoucí: Pavel Král
  • Oponent: Kateřina Smejkalová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/69303