Ing. Ondřej Matoušek

Doctoral thesis

Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů

Phase-shifting interferometry for measurement of the property of plan-parallel optical elements
Abstract:
Předkládaná disertační práce je zaměřena na výzkum a vývoj metod interferometrie s řízenou změnou fáze, kdy hlavní důraz je kladen na přesné měření planparalelních optických elementů. Měření tvaru planparalelních elementů je velmi žádoucí, avšak značně problematické z důvodu překrývání několika interferenčních obrazců, které znemožňuje jejich vyhodnocení. Metoda prezentovaná v první části práce je …more
Abstract:
This dissertation thesis is focused on the research and development of phase-shifting interferometry where the main emphasis is put on the measurement of plan-parallel optical elements. The measurement of the shape of plan-parallel elements is very desirable but considerably problematic due to overlapping of several interference patterns, making it impossible to evaluate them. The method presented …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 3. 2018

Thesis defence

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Matoušek, Ondřej. Interferometrie s řízenou změnou fáze pro měření vlastností planparalelních optických elementů. Liberec, 2018. disertační práce (Ph.D.). Technická univerzita v Liberci. Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Technická univerzita v Liberci, Fakulta mechatroniky, informatiky a mezioborových studií

Technical University of Liberec

Faculty of Mechatronics, Informatics and Interdisciplinary Studies

Doctoral programme / field:
Applied Science in Technology / Applied Science in Technology