Klára Foltýnová

Master's thesis

Corporate Internal Communication - SharePoint and document sharing platform

Corporate internal communication - share point and document sharing platform
Abstract:
Tato práce obsahuje doporučení týkající se obsahu, struktury, funkcí a funkčnosti Knowledge Management platformy o zákaznících ve společnosti Hilti, která umožní výzkumnému týmu sdílet informace s ostatními kolegy. V teoretické části jsou zhodnoceny nejdůležitější poznatky z oblasti obecné komunikace, podnikové komunikace, procesu řízení informací a technologických řešení. Praktická část popisuje status …more
Abstract:
This thesis provides recommendations on the content, structure, features and functionalities of the Customer Knowledge Management Platform in Hilti to enable Customers & Insights Team to share insights with stakeholders. The theoretical part reviews the most relevant previous findings regarding general communication, corporate communication, information management process and technological platforms …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 2. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2017
  • Supervisor: Daniela Pauknerová
  • Reader: Martina Fischerová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71466

Vysoká škola ekonomická v Praze

Master programme / field:
Ekonomika a management / International Management