Mgr. Marie Bendová

Diplomová práce

Copingové strategie bezpečnostních pracovníků ve vztahu k jejich osobnostním charakteristikám

Coping Strategies of Security Personnel in Relation to Their Personality Characteristics
Anotace:
Tato práce se zabývá copingovými strategiemi bezpečnostních pracovníků, jejich osobnostními charakteristikami a vzájemným vztahem těchto dvou oblastí. Výzkumný soubor tvořilo 107 osob, kterým jsme administrovali dotazníky SVF-78 pro zjištění strategií zvládání a NEO-FFI pro zjištění osobnostních charakteristik. Zjistili jsme, že nejčastěji využívanými copingovými strategiemi byly strategie kontroly …více
Abstract:
This study deals with the coping strategies of security personnel, their personal characteristics and the interaction of these two areas. The research sample consisted of 107 people. There were used questionnaires SVF-78 to identify coping strategies and the NEO-FFI for personality traits. We found that the most frequently used coping strategies were strategies: control of situation, control of reactions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta