Mgr. Marie Bendová

Master's thesis

Copingové strategie bezpečnostních pracovníků ve vztahu k jejich osobnostním charakteristikám

Coping Strategies of Security Personnel in Relation to Their Personality Characteristics
Abstract:
Tato práce se zabývá copingovými strategiemi bezpečnostních pracovníků, jejich osobnostními charakteristikami a vzájemným vztahem těchto dvou oblastí. Výzkumný soubor tvořilo 107 osob, kterým jsme administrovali dotazníky SVF-78 pro zjištění strategií zvládání a NEO-FFI pro zjištění osobnostních charakteristik. Zjistili jsme, že nejčastěji využívanými copingovými strategiemi byly strategie kontroly …more
Abstract:
This study deals with the coping strategies of security personnel, their personal characteristics and the interaction of these two areas. The research sample consisted of 107 people. There were used questionnaires SVF-78 to identify coping strategies and the NEO-FFI for personality traits. We found that the most frequently used coping strategies were strategies: control of situation, control of reactions …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 5. 2010
  • Supervisor: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta