Theses 

Copingové strategie bezpečnostních pracovníků ve vztahu k jejich osobnostním charakteristikám – Mgr. Marie Bendová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Mgr. Marie Bendová

Diplomová práce

Copingové strategie bezpečnostních pracovníků ve vztahu k jejich osobnostním charakteristikám

Coping Strategies of Security Personnel in Relation to Their Personality Characteristics

Anotace: Tato práce se zabývá copingovými strategiemi bezpečnostních pracovníků, jejich osobnostními charakteristikami a vzájemným vztahem těchto dvou oblastí. Výzkumný soubor tvořilo 107 osob, kterým jsme administrovali dotazníky SVF-78 pro zjištění strategií zvládání a NEO-FFI pro zjištění osobnostních charakteristik. Zjistili jsme, že nejčastěji využívanými copingovými strategiemi byly strategie kontroly situace, kontroly reakcí a pozitivní sebeinstrukce. Při porovnání výzkumného souboru s běžnou populací jsme našli výrazné odlišnosti u strategií kontroly a u negativních strategií. V osobnostních charakteristikách byly výrazné rozdíly především u neuroticismu, otevřenosti a svědomitosti. Analýzou souvislostí copingových strategií a osobnostních charakteristik byly mezi nimi nalezeny některé významné vztahy. Dále jsou diskutovány možné příčiny a využití zjištěných poznatků v praxi.

Abstract: This study deals with the coping strategies of security personnel, their personal characteristics and the interaction of these two areas. The research sample consisted of 107 people. There were used questionnaires SVF-78 to identify coping strategies and the NEO-FFI for personality traits. We found that the most frequently used coping strategies were strategies: control of situation, control of reactions and positive self-instruction. When comparing the research group with general population, we found significant differences in control strategies and negative strategies. Also there were found significant differences in personality characteristics especially for neuroticism, openness and conscientiousness. Analysis of the relation between coping strategies and personality traits found some significant relations between these variables. Possible reasons and using findings in practice were discussed.

Klíčová slova: stres, coping, copingové strategie, osobnost, stress, coping strategies, personality

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 5. 2010
  • Vedoucí: doc. PhDr. Iva Burešová, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 22:21, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz