Bc. Martin Chrt

Bachelor's thesis

Product placement a jeho využití v integrované marketingové komunikaci

Product placement and its use in integrated marketing communications
Abstract:
Hlavním cílem práce je vyhodnocení účinnosti PP pro konkrétní firmu. Prvním dílčím cílem práce je formulačně a terminologicky sjednotit danou problematiku PP v rámci marketingu a vytvořit jednotnou synergickou komunikační formu vyjadřování. Druhým dílčím cílem je ekonomické vyhodnocení PP s porovnáním s ostatními nástroji komunikačního mixu a prověřit tento nástroj dle metrik efektivity. Další část …more
Abstract:
The primary target of the bachelor thesis is to evaluate PP efficiency for a specific company. One of the secondary targets is to unify the issues of PP and to create a synergistic expression form. The other of the secondary targets is to verify PP in comparison with the other tools of communication mix and to verify this tool by using metrics of effectiveness. Another part of the bachelor thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 5. 6. 2017
  • Supervisor: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
  • Reader: Mgr. Miloslava Kykalová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní