Hana RYCHLÁ

Bakalářská práce

Syndrom neurogenní dysfunkce močového měchýře u roztroušené sklerózy - možnosti fyzioterapie.

Syndrome of the Neurogenic Bladder Dysfunction in the Multiple Sklerosis - Possibilities of Physiotherapy.
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi fyzioterapie mikčních obtíží u lidí s roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Práce má část teoretickou a praktickou. V teoretické části je rozebráno onemocnění roztroušenou sklerózou, anatomie a fyziologie dolních močových cest a pánevního dna i jejich úloha při mikci, patologie neurogenního měchýře a terapeutické možnosti ovlivnění močových obtíží. Praktická část …více
Abstract:
The bachelor thesis is concerning possibilities of physiotherapy of urinary tract dysfunction in patients with multiple sclerosis. In the thesis there is a theoretical part and a practical part. In the theoretical part the disease of multiple sclerosis, the anatomy and physiology of the lower urinary tract and the pelvic floor and their role during emiction, the pathology of neurogenic bladder and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2010
Zveřejnit od: 30. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2010
  • Vedoucí: MUDr. Olga Zapletalová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

RYCHLÁ, Hana. Syndrom neurogenní dysfunkce močového měchýře u roztroušené sklerózy - možnosti fyzioterapie.. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Lékařská fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 30.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 30. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Lékařská fakulta