Mgr. Kateřina Mairychová

Diplomová práce

Validace ELISA souprav na stanovení alergenů v potravinách

The Validation of ELISA Kits for Food Allergens determination
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou potravinových alergií s důrazem na stanovení potravinových alergenů. V úvodní části jsou popsány jednotlivé potravinové alergeny a nastíněna problematika označování potravin obsahujících tyto látky. Významný je úsek týkající se vlastního analytického stanovení potravinových alergenů a procesů validace imunoanalytických metod. Základním požadavkem kladeným na …více
Abstract:
The Thesis describes broad issue of food allergies emphasizing the analysis of food allergens. The initial part of the Theoretical section is devoted to the characterization of particular food allergens. There are also outlined questions of food labelling. The section detailing the analytical determination and the procedure of validation of immunoassays is an important part of the Theoretical section …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2010
  • Vedoucí: doc. MVDr. Jaroslava Mazurová, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mairychová, Kateřina. Validace ELISA souprav na stanovení alergenů v potravinách. Pardubice, 2010. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Speciální chemicko-biologické obory / Analýza biologických materiálů