Mgr. et Mgr. Monika Sedláková

Bakalářská práce

Malířská a sochařská výzdoba kostela Panny Marie na Chlumku v Luži

Virgin Church on Chlumek in Luže: paintings and sculpture
Anotace:
Kostel Panny Marie na Chlumku v Luži je typickým příkladem jezuitské architektury českého baroka. Byl postaven v 17. století (1690-1696) z rozhodnutí hraběnky Marie Maxmiliány Evy Hýzrlové pražským architektem Pavlem I. Bayerem. Vnitřní výzdoba byla vytvořena v první polovině 18. století. Velmi důležitý je obraz Panny Marie na hlavním oltáři, který stál u zrodu zdejšího poutního místa. Obrazy v bočních …více
Abstract:
The Virgin Mary Church on Chlumek in Luže is a typical Jesuit architecture of Czech baroque. It was built in 17. century (1690-1696) from countess Mary Maxmiliana Eve Hýzrle decision by Prague architect Paul I. Bayer. Interior decoration was made in the first half of the 18. century. Very important is a high altar picture of the Virgin mary, which initiated the founding a local place of pilgrimage …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2006

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2006
  • Vedoucí: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Humanitní studia / Dějiny umění

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.