Bc. Lenka Kociánová

Diplomová práce

Nástroje orientační analýzy pro GIS

Orientation analysis tools for GIS
Anotace:
Práce se zabývá zpracováním tektonických dat a tvorbou nástrojů orientační analýzy v prostředí GISu. Geografický informační systém propojuje geologickou databázi a tvorbu digitální mapy. Zpracování tektonických dat bylo dosud nutno provádět mimo toto prostředí a chyběla tak přímá vazba na geologické jednotky a lokalizaci v mapě. Navržené nástroje umožňují tvorbu mapy trendů, vynášení do projekce a …více
Abstract:
This work considers processing tectonic data and making tools for orientation analysis in the GIS software. Geographical information system connects geological database and creation of digital maps. Processing of tectonic data was done out of the GIS enviroment so far and there was no direct link to the geological units and location in the map. The suggested tools enable spatial averaging, plotting …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Rostislav Melichar, Dr.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Geologie / Geologie

Práce na příbuzné téma