Bc. Nela NOVÁKOVÁ

Diplomová práce

Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality a certifikace environmentálního managementu ve stavebních firmách.

Cost-benefit analysis of quality management certification and environmental management certification in building companies.
Anotace:
Cílem této diplomové práce je teoreticky posoudit, zda stavebním firmám přinesla certifikace v oblasti managementu kvality a environmentálního managementu očekávané výhody. Dále teoreticky určit, zda vynaložené náklady na udržení certifikace nepřesahují finanční možnosti jednotlivých stavebních firem, či jestli došlo k úsporám. Diplomové práce je ve své prohlubující části zaměřena na vybrané environmentální …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis is to theoretically determine benefits of quality management and environmental management certifications in building companies. Furthermore theoretically determine whether the cots given to maintain certification do not exceed financial possibilities of selected building companies. The thesis is focused on selected environmental aspect, including waste management, noise …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 11. 2016
  • Vedoucí: Ing. Pavel Rubáš, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NOVÁKOVÁ, Nela. Analýza nákladů a přínosů certifikace managementu kvality a certifikace environmentálního managementu ve stavebních firmách.. Ústí nad Labem, 2016. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí