Ivana KARDOŠOVÁ

Bakalářská práce

Etické problémy záchranářství a medicíny katastrof

Ethical conflicts of pre-hospital emergency care and disaster medicine
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou etiky v přednemocniční neodkladné péči a medicíně katastrof. Je rozdělena na část teoretickou a praktickou. V teoretické části jsou vysvětleny základní etické pojmy. Dále se věnujeme komunikaci s pacientem, jeho okolím a některými zvláštními typy komunikace. V následující části se zaměřujeme na problematiku informovaného souhlasu v přednemocniční neodkladné …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with Ethical conflicts of pre-hospital emergency care and disaster medicine. It is divided into theoretical and practical part. The theoretical part offers the explanation of basic ethical terms. Next, we attend to the communication with the patient, his surroundings and some of the unusual types of communication. In the following part we focus on the informed agreement conflict …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: MUDr. Roman Sviták

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KARDOŠOVÁ, Ivana. Etické problémy záchranářství a medicíny katastrof. Plzeň, 2015. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta zdravotnických studií
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář

Práce na příbuzné téma