Bc. Tomáš KUNÁT

Bachelor's thesis

Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy

Construction of Clamping Grips for Test of Low Cyclic Fatigue
Anotácia:
Tato práce byla vypracována na téma: Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy. V první části jsem se zaměřil na teorii konstrukčních materiálů, mechanických vlastností a zkoušení. Ve druhé části jsem navrhl čelisti pro zkoušky nízkocyklické únavy. Čelisti byly vyrobeny a jejich funkčnost vyzkoušena na vzorcích z PMMA. V příloze bakalářské práce jsou výrobní výkresy čelistí a grafické …viac
Abstract:
The subject-matter of this thesis has been: Design of grips for the purpose of testing of low-cyclical fatigue. In the first part I addressed the theory of construction materials, mechanical properties, and of testing. In the second part I designed the grips for the purpose of testing of low-cyclical fatigue. The grips have been made and their functionality tested on the PMMA samples. An Annex to the …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 6. 2009
Zverejniť od: 3. 6. 2009
Identifikátor: 8531

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2009
  • Vedúci: Ing. Milan Žaludek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KUNÁT, Tomáš. Konstrukce upínacích čelistí pro zkoušky nízkocyklické únavy. Vsetín, 2009. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 03. 06. 2009

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 6. 2009 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Tomas Bata University in Zlín

Faculty of Technology

Bachelor programme / odbor:
Process engineering / Technological equipment

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.