Zuzana VÍTOVÁ

Bakalářská práce

Interakce porostů agrárních valů a zalesněné pastviny u obce Mukařov

Interaction between vegetation agrarian walls and forested pasture next to Mukařov village
Anotace:
Bakalářská práce na téma Interakce agrárních valů a zalesněné pastviny u obce Mukařov je realizována na lokalitě, která se nachází mezi obcí Lovečkovice a Mukařov ve Verneřickém středohoří. Jedna část plochy je tvořena ze šestnácti typických agrárních valů a je využívána jako pastvina pro chov skotu, což do jisté míry ovlivnilo složení porostů agrárních valů. Druhá část plochy je zalesněná mladou výsadbou …více
Abstract:
Bachelor thesis "Interaction between vegetation agrarian walls and forested pasture next to Mukařov village" is realising on the locality, which is situated between Lovečkovice village and Mukařov village in the Verneřické středohoří (uplands). First area is composed from sixteen typical agrarian walls and its used like pasture for cattle, which affected floristic composition. Second area is forested …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 11. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Iva Machová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VÍTOVÁ, Zuzana. Interakce porostů agrárních valů a zalesněné pastviny u obce Mukařov. Ústí nad Labem, 2015. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí