Bc. Adéla Irová

Bakalářská práce

Specifika výchovně-vzdělávacího procesu u jedinců s poruchou autistického spektra

Specifics of Educational Process of Children with Autistic Spectrum Disorder
Anotace:
Tématem bakalářské práce jsou specifika ve výchovně-vzdělávacím procesu u jedinců s poruchou autistického spektra. Teoretická část vymezuje konkrétní pojem poruchy autistického spektra, typy poruch, strategie ve výchovně-vzdělávacím procesu u jedinců s poruchou autistického spektra a možnosti vzdělávání těchto jedinců. Praktická část je zaměřena na výsledky průzkumu. Cílem praktické části bakalářské …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is specifications in educational process of children with autistic spectrum disorder. The theoretical background of this thesis defines the term of autistic spectrum disorder, types of disorders, strategies in educational process of children with autistic spectrum disorder and the possibility of educating them. The practical part of this bachelor thesis is focused …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Brožová Doubková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Irová, Adéla. Specifika výchovně-vzdělávacího procesu u jedinců s poruchou autistického spektra. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN