Theses 

Specifika výchovně-vzdělávacího procesu u jedinců s poruchou autistického spektra – Bc. Adéla Irová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Bc. Adéla Irová

Bakalářská práce

Specifika výchovně-vzdělávacího procesu u jedinců s poruchou autistického spektra

Specifics of Educational Process of Children with Autistic Spectrum Disorder

Anotace: Tématem bakalářské práce jsou specifika ve výchovně-vzdělávacím procesu u jedinců s poruchou autistického spektra. Teoretická část vymezuje konkrétní pojem poruchy autistického spektra, typy poruch, strategie ve výchovně-vzdělávacím procesu u jedinců s poruchou autistického spektra a možnosti vzdělávání těchto jedinců. Praktická část je zaměřena na výsledky průzkumu. Cílem praktické části bakalářské práce bylo potvrzení nebo vyvrácení hypotéz pomocí dotazníkového šetření a studia spisové dokumentace na vybraných školách. V závěru bakalářské práce jsou shrnuty výsledky dotazníkového šetření. Bylo zjištěno, že většina pedagogických pracovníků nemá zajištěny odpovídající podmínky a prostředí pro práci s jedinci s poruchou autistického spektra. Individuální integrace je častější, než forma skupinové integrace. Studiem spisové dokumentace bylo zjištěno, že většina jedinců s poruchou autistického spektra má přidružené zdravotní znevýhodnění nebo postižení. Základní doporučení jsou předloženy v závěru textu.

Abstract: The topic of this bachelor thesis is specifications in educational process of children with autistic spectrum disorder. The theoretical background of this thesis defines the term of autistic spectrum disorder, types of disorders, strategies in educational process of children with autistic spectrum disorder and the possibility of educating them. The practical part of this bachelor thesis is focused on the results of the research. The aim of the practical part of this thesis was to confirm or to refute hypothesis using questionnaires and by studying of documentation of specific schools. The results of the questionnaires are summarized at the end of this bachelor thesis. Conclusions proved that the most of the pedagogical staff lacks adequate working conditions and environment for work with children with autistic spectrum disorder. The individual integration is more frequent than the form of group integration. Studying of documentation proved that the most of the children with autistic spectrum disorder have also some physical handicap or disability. Elementary recommendations are presented at the final part of the text

Klíčová slova: Poruchy autistického spektra, výchovně-vzdělávací proces, výchovně-vzdělávací strategie, komunikace, integrace, speciálně pedagogické centrum.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2014
  • Zveřejnit od: 25. 6. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 8. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Andrea Brožová Doubková

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 25.6.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 25. 6. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://stag.tul.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=24675 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická
Vázaný výtisk práce je dostupný v knihovne: UKN

Jak správně citovat práci

Irová, Adéla. Specifika výchovně-vzdělávacího procesu u jedinců s poruchou autistického spektra. Liberec, 2014. bakalářská práce (Bc.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 20. 6. 2019 09:47, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz