Mgr. Michal Balážia, Ph.D.

Rigorózní práce

Gait Pattern Retrieval from Motion Capture Data

Gait Pattern Retrieval from Motion Capture Data
Anotace:
Kamerové systémy monitorují veřejné prostory snímaním lidí a hlášením těch, kteří vyžadují rozsáhlejší vyšetřování. Tento systém by zachytil pomocí detekce kráčející osoby její vzorek chůze, vyhledal by její pohyb v uložených záznamech a upozornil by na případné podezření. Jelikož vzorce chůze jsou získávány bez registrace pravých identit chodců, identifikací se rozumí sestavení seznamu všech jejich …více
Abstract:
Video surveillance systems monitor a public area by recording people to report those who need extended investigation. Detecting a walking person, a useful system would capture their gait sample, search for their movement in the past records, and raise an alert if suspicious. Since gait patterns are collected with walker identities unknown, identifying a person is understood as reporting all their incidents …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 1. 2016
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Sojka, Ph.D., Assoc. Prof. Bogdan Kwolek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Rigorózní řízení / obor:
Informatika / Informační systémy