Bc. Tereza Brychtová

Master's thesis

Netradiční nástroje inovační politiky v evropských regionech

Nontraditional instruments of innovation policy used in European regions
Abstract:
Cílem práce je vyhledat a analyzovat méně obvyklé a moderní nástroje inovační politiky, které jsou používány v evropských regionech. Na základě analýzy bude následně provedena komparace a syntéza vybraných nástrojů. V teoretické části práce je provedena rešerše literatury se zaměřením na inovační politiku a nástroje inovační politiky. V empirické části práce jsou vymezeny a analyzovány netradiční a …more
Abstract:
The aim of the thesis is to identify and analyse less common and modern instruments of innovation policy, which are used in European regions. Based on the analysis, a comparison and synthesis of the selected tools will be performed. The theoretical part of the thesis is a literature search focusing on innovation policy and innovation policy instruments. The empirical part of the thesis defines and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 1. 2022

Thesis defence

  • Date of defence: 1. 2. 2022
  • Supervisor: doc. Ing. Viktorie Klímová, Ph.D.
  • Reader: Ing. Tereza Lelková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta