Ing. Jakub HUBA

Disertační práce

Koncept vstřikovací formy pro vysoce plněné polymery

Mold Design Concept for Injection Molding of Highly Filled Compounds
Abstract:
The thesis discusses the mold design for highly filled polymer melts, with a special emphasis on powder injection molding (PIM) compounds, which substantially differs from mold design requirements applied to conventional thermoplastic injection molding. First part of the Thesis is devoted to a phase separation during injection molding. The mold design to quantify separation recently proposed by the …více
Abstract:
Dizertační práce se zabývá koncepcí návrhu vstřikovacích forem pro vysoce plněné polymerní taveniny s důrazem na materiály pro práškové vstřikování (tzv. PIM technologii), kde se design nástrojů částečně liší v porovnání s požadavky pro vstřikování termoplastů. První část práce je věnována fázové separaci, která vzniká během vstřikování vysoce plněných polymerních tavenin. Vstřikovací forma pro kvantifikaci …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 6. 2019
  • Vedoucí: prof. Ing. Berenika Hausnerová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HUBA, Jakub. Koncept vstřikovací formy pro vysoce plněné polymery. Zlín, 2019. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta technologická
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe