Bc. Ivana Zpěváková

Diplomová práce

Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti

Project of Utilization of Controlling Tools in Company
Anotace:
Autor: Bc. Ivana Zpěváková Název: Projekt využití nástrojů controllingu v konkrétní společnosti Diplomová práce je zaměřena na implementaci vybraných nástrojů controllingu v konkrétní společnosti. Práce je koncipována do dvou části. Teoretická část je zpracována na základě literární rešerše odborné literatury. V praktické části je provedena situační analýza a analýza současného stavu systému controllingu …více
Abstract:
Author: Bc. Ivana Zpěváková Name: Project of Utilization of Controlling Tools in a Particular Company The aim of this thesis is implementation of selected controlling tools in a particular company. The thesis is divided into two parts. The theoretical part is elaborated on the basis of a bibliographic search of scientific literature. The practical part contains a situational analysis and the company …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2017
  • Vedoucí: doc. Ing. Roman Zámečník, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Aleš Přikryl

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Akademie Sting