Bc. Lucie Obadálková

Diplomová práce

Červená Karkulka jako zážitkový projekt pro žáky na základní škole speciální

Little Red Riding Hood as Experience Based Project for Pupils at Special School
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vzdělávání žáků na základní škole speciální, jejím cílem je vytvoření zážitkového projektu na motivy pohádky o Červené Karkulce a následné ověření jeho realizovatelnosti v praxi. Teoretická část práce uvádí charakteristiku žáků na základní škole speciální, cíle a specifika vzdělávání v tomto typu školy a výukové metody založené na zážitku. Na základě těchto teoretických …více
Abstract:
Master's thesis is focused on education of pupils in special elementary school. Its goal is to create experience based project on the fairy tale Little Red Riding Hood and the subsequent verification of its practicability in practice. The theoretical part presents characteristics of pupils in special elementary school, goals and specifics of education in this type of school and teaching methods based …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Lucie Procházková, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Soňa Chaloupková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta