Bc. Edita SIUDOVÁ

Master's thesis

Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra

Development of child with autism spectrum disorder
Abstract:
Diplomová práce na téma ?Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra se zabývá možnostmi rozvíjení jednotlivých složek osobnosti dítěte s poruchami autistického spektra. Diplomová práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Teoretická část se ve čtyřech kapitolách zabývá problematikou mentální retardace, poruch autistického spektra, vývojové dysfázie, epilepsie a jejich vzájemnou souvislostí …more
Abstract:
Diploma thesis :? Development of child with autistic spectrum disorder? are consider on posibility to envolve of component of personality of child with autism spectrum disorder Diploma thesis are separated into teoretical and practical part. Teoretical part are separated into four chapters and it deals with mental retardation, autistic spectrum disorder, developmental dysphasia, epilepsy and their …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 8. 4. 2011
Accessible from:: 8. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 6. 6. 2011
  • Supervisor: Doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

SIUDOVÁ, Edita. Rozvoj dítěte s poruchou autistického spektra. Ostrava, 2011. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 8.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 8. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta