Bc. Barbora Lukáčová

Bakalářská práce

Analýza kurikula preprimárního a primárního vzdělávání na Slovensku

Anylysis of pre-school and primary-school curricula in Slovakia
Anotace:
Bakalářská práce se zaměřuje na projektované kurikulum tělesné výchovy preprimárního a primárního vzdělávání na Slovensku. Pomocí metody otevřeného kódování a konstrukce kategoriálního systému byly systematicky analyzovány a porovnány dokumenty týkající se kurikula tělesné výchovy preprimárního a primárního vzdělávání.
Abstract:
This Bachelor thesis aims on analysis of pre-school and primary-school physical education curriculum in Slovakia. Using the method of open coding and design category system were systematically analyzed and compared documents that deal with physical education curriculum for pre-primary and primary education.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 2. 2014
  • Vedoucí: PhDr. Mgr. Petr Vlček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta