Mgr. Vladimíra Kořínková

Master's thesis

Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech

Drama education in school educational programme
Abstract:
Tématem mé diplomové práce je zjistit zařazení dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech základních škol v okrese Hodonín. V teoretické části vymezuji definice dramatické výchovy a jejích metod a technik, které jsou využívány ve výuce na základních školách. V empirické části se zabývám výzkumem zařazení dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech vybraných škol v okrese Hodonín …more
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to find out to what extent the drama education is present in school educational programmes at primary schools in the Hodonín district. In the theoretical part I provide the definition of the concept of drama education as well as its methods and techniques which are used as a part of the learning process at primary schools. In the empirical part I research the occurance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 4. 5. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 7. 6. 2012
  • Supervisor: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Reader: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta