Mgr. Vladimíra Kořínková

Master's thesis

Dramatická výchova ve školních vzdělávacích programech

Drama education in school educational programme
Anotácia:
Tématem mé diplomové práce je zjistit zařazení dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech základních škol v okrese Hodonín. V teoretické části vymezuji definice dramatické výchovy a jejích metod a technik, které jsou využívány ve výuce na základních školách. V empirické části se zabývám výzkumem zařazení dramatické výchovy ve školních vzdělávacích programech vybraných škol v okrese Hodonín …viac
Abstract:
The aim of my diploma thesis is to find out to what extent the drama education is present in school educational programmes at primary schools in the Hodonín district. In the theoretical part I provide the definition of the concept of drama education as well as its methods and techniques which are used as a part of the learning process at primary schools. In the empirical part I research the occurance …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2012
  • Vedúci: PaedDr. Marie Pavlovská, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta