Bc. David ŠKVRNA

Diplomová práce

Nakládání s odpady z výroby polyesterů ve společnosti Spolchemie a. s., Ústí nad Labem

Management of waste from the production of polyesters in the company Spolchemie a. s., Ústí nad Labem
Anotace:
Diplomová práce se zabývá produkcí odpadů z průmyslové výroby polyesterů se zaměřením na výrobní provoz Polyestery ze Spolku pro chemickou a hutní výrobu, akciová společnost. V diplomové práci je popsána historie výroby polymerů, princip výroby polymerů, technické zařízení pro výrobu polymerů. Popsána je také historie výrobní společnosti, její dopady na životní prostředí ve společnosti. Je popsán způsob …více
Abstract:
The diploma thesis deals with the production of waste from industrial production with a focus on the operation of polyesters from Spolchemie, join-stock Company. The diploma thesis describes the history of polymer production, the principle of polymer production, technical equipment for the production of polymers. Also described is the history of the production company, its impact on the environment …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Věra Kreníková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŠKVRNA, David. Nakládání s odpady z výroby polyesterů ve společnosti Spolchemie a. s., Ústí nad Labem. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Ing.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí