Bc. Sabina Gomelská

Diplomová práce

Funkční ovlivnění mechanismu pro údržbu chromosomových konců v rostlinných mutantech vybraných genů kódujících proteiny se strukturními doménami potenciálně vážící DNA

Functional influence of chromosome end maintenance in distinct plant gene mutants of proteins with structural domains potentially DNA binding
Anotace:
Nukleoproteinový komplex telomerasa se schopností prodlužovat konce lineárních eukaryotických chromosomů, je díky své roli v buněčné proliferaci a senescenci zájmem mnoha výzkumných laboratoří. Údržba chromosomových konců je vedle samotné telomerasy regulována celým komplexem proteinů asociovaných jak už s jednořetězcovou telomerovou DNA, dvouřetězcovou telomerovou DNA tak i se samotnou telomerasou …více
Abstract:
Nucleoprotein complex telomerase is very interesting for many researchers specially due to its capability of lengthening linear eukaryotic chromosomal ends and its role in cellular proliferation and senescence. Chromosomal end maintenance is regulated both by telomerase and whole protein complex associated with single-stranded telomeric DNA, double-stranded telomeric DNA or with telomerase itself. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 2. 2018
  • Vedoucí: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.
  • Oponent: Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta