Bc. Sabina Gomelská

Master's thesis

Funkční ovlivnění mechanismu pro údržbu chromosomových konců v rostlinných mutantech vybraných genů kódujících proteiny se strukturními doménami potenciálně vážící DNA

Functional influence of chromosome end maintenance in distinct plant gene mutants of proteins with structural domains potentially DNA binding
Abstract:
Nukleoproteinový komplex telomerasa se schopností prodlužovat konce lineárních eukaryotických chromosomů, je díky své roli v buněčné proliferaci a senescenci zájmem mnoha výzkumných laboratoří. Údržba chromosomových konců je vedle samotné telomerasy regulována celým komplexem proteinů asociovaných jak už s jednořetězcovou telomerovou DNA, dvouřetězcovou telomerovou DNA tak i se samotnou telomerasou …more
Abstract:
Nucleoprotein complex telomerase is very interesting for many researchers specially due to its capability of lengthening linear eukaryotic chromosomal ends and its role in cellular proliferation and senescence. Chromosomal end maintenance is regulated both by telomerase and whole protein complex associated with single-stranded telomeric DNA, double-stranded telomeric DNA or with telomerase itself. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 1. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 2. 2018
  • Supervisor: Mgr. Eva Sýkorová, CSc.
  • Reader: Mgr. Martina Dvořáčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta